Advanced Mixed Gas CCR 100m

Advanced Mixed Gas CCR 100m

Advanced Mixed Gas CCR / RTC Technical Rebreather Diver Level 3 / RESA Trimix CCR Diver 100m
Kurs Explorer Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver jest przeznaczony dla tych nurków, którzy chcą nurkować z wykorzystaniem obiegu zamkniętego z trimixem jako diluentem do maksymalnej głębokości 100m.

WYMAGANIA WSTĘPNE

  • Minimum 18 lat
  • Uprawnienia Expedition Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver (75m)
  • Minimum 15 zalogowanych nurkowań na obiegu zamkniętym (CCR) od ukończenia kursu CCR Expedition z trimixem jako diluentem w zakresie głębokości 61-75m

UWAGA!

Kurs ten może być nauczany w połączeniu z PSAI Open Circuit Mixed Gas (Trimix OC), według uznania odpowiednio wykwalifikowanego Instruktora, certyfikat ukończenia może być wydany dopiero wtedy, gdy nurek spełni wymagania określone w Standardach dla obydwu kursów.

CZAS TRWANIA KURSU

3 dni obejmujące:
Wykłady – powtórzenie szczegółowych informacji oraz technik nauczanych na poprzednich poziomach CCR Trimix Diver (60m i 75m)
2 nurkowania z trimixem jako diluentem do maksymalnej głębokości 100m.

Cena kursu:

8000* zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej* w cenę kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd.)

Scroll to Top