PSAI Sidemount Open Water Instructor

Kurs Instruktor PSAI Open Water Sidemount jest przeznaczony dla wykwalifikowanych Instruktorów PSAI, którzy chcą nauczać na kursie Nurek PSAI Open Water Sidemount.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Musi posiadać certyfikat nurka Open Water Sidemount
Musi posiadać kwalifikacje PSAI Instruktora dla środowiska nurkowego Open Water, w którym przeprowadzane będą zajęcia praktyczne programu Nurek PSAI Open Water Sidemount. Na przykład Instruktor PSAI musi posiadać kwalifikacje Instruktora PSAI Advanced Nitrox jeżeli plan nurkowy obejmuje etap nurkowania z wykorzystaniem butli z gazem deco.

Dla kandydatów nie posiadających certyfikatu na poziomie nurka, istnieje możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu, przeprowadzenia kursu instruktorskiego w formie combo (poziomy Diver + Instructor).

WYMAGANE MATERIAŁY INSTRUKTORSKIE DO KURSU

Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymają następujące materiały:

  • Podręcznik PSAI Open Water Sidemount Diving.
  • Prezentacja PowerPoint PSAI Open Water Sidemount.
  • Aktualna kopia Standardów, Polityki i Procedur PSAI dla kursu PSAI Open Water Sidemount Diving.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

  • uprząż sidemount z workiem wypornościowym
  • 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. 2 m
  • 2 manomtery
  • 2 butle z zaworami prawy i lewy – preferowane stalowe
  • suchy skafander
  • pozostały standardowy sprzęt nurkowy włącznie z balastem

PROGRAM

Kurs Instruktora Open Water Sidemount IQC wymaga co najmniej dwóch (2) dni szkolenia i obejmuje techniki nauczania (w klasie i w wodzie) oraz standardy i procedury szkoleniowe.

Cena

4000 PLN + 250 PLN licencja + 420 PLN upgrade

Scroll to Top