Trimix Fundamentals 60m

Trimix Fundamentals 60m

Jeśli chcesz wykonywać bezpieczne głębokie nurkowania to Kurs TMX to słuszna decyzja. Dodanie helu do mieszaniny oddechowej zminimalizuje ryzyko narkozy azotowej. Nurkowania TMX są znacznie bezpieczniejsze niż głębokie powietrzne.

Cel kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych o zawartości min. 18 % O2 z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 60 metrów.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:

– doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
– konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX
– planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 60 metrów
– planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX
– monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej
– analizy mieszanki TMX

Wymagania wstępne:

– wiek min. 18 lat
– uprawnienia Extended Range Nitrox Diver
– minimum 100 nurkowań

Czas trwania kursu:

– min. 8 godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
– min. 4 nurkowania TMX do max. głębokości 60 metrów

Wymagania sprzętowe:

– analizator tlenowy
– zestaw twinset lub sidemount
– 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności
– 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej
– 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej
– worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
– alternatywne źródło zasilania dla skafandra suchego
– oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
– 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
– maska zapasowa
– kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
– żółta boja awaryjna
– tabliczka z ołówkiem
– urządzenie do cięcią

Zakres materiału:

1. Historia nurkowań Trimixowych
2. Fizyka nurkowania
3. Zagadnienia z fizjologii TMX oraz hel i jego właściowości
4. Rozważania konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich
5. Planowania i dobór mieszanki TMX oraz gazów dekompresyjnych
6. Metody sporządzania mieszanek TMX

Cena kursu:

4000 PLN* + 250 PLN licencja i podręcznik w wersji PDF

Scroll to Top