PSAI Narcosis Menagement Instructor

PSAI Narcosis Menagement Instructor

Kurs instruktorski NARCOSIS MANAGEMENT INSTRUKTOR PSAI przeznaczony jest dla instruktorów PSAI chcących szkolić w programie Narcosis Management zgodnie ze standardami organizacji PSAI.

Wymagania wstępne:

a) dla Narcosis Management Instructor LEVEL I-III – 45 m:
– Sport Diving Instructor PSAI
– Narcosis Management Diver LEVEL III

b) dla Narcosis Management Instructor LEVEL IV-V – 61 m:
– Sport Diving Instructor PSAI
– Narcosis Management Instruktor LEVEL III – 45m
– Narcosis Management Diver LEVEL V – 61m
– kandydat powinien, jako Narcosis Management Instruktor LEVEL III, poprowadzić co najmniej jeden kurs Narcosis Management z każdego poziomu
* Narcosis Management Diver LEVEL I
* Narcosis Management Diver LEVEL II
* Narcosis Management Diver LEVEL III

Cena kursu:

NARCOSIS MANAGEMENT INSTRUKTOR PSAI Level I + II 2800 PLN + zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej

NARCOSIS MANAGEMENT INSTRUKTOR PSAI Level I + II + III 3600 PLN + zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej

NARCOSIS MANAGEMENT INSTRUKTOR PSAI Level I + II + III + IV 4400 PLN + zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej

NARCOSIS MANAGEMENT INSTRUKTOR PSAI Level I + II + III + IV + V 5200 PLN + zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + 350 PLN upgrade brutto

Scroll to Top