Trimix Explorer 100m

Trimix Explorer 100m

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 100 metrów.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:

– doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
– konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX
– planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 100 metrów
– planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX

Wymagania wstępne:

– wiek min. 18 lat
– uprawnienia Trimix Diver poziom II
– minimum 150 nurkowań

Czas trwania kursu:

– min. 4 godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
– min. 2 nurkowania TMX do max. głębokości 100 metrów

* Istniej możliwość połączenia kursu TMX Diver poziom II z kursem na poziom III

Cena kursu:

8000 PLN* + 250 PLN licencja + gazy Twoje i Moje + Ty pokrywasz moje koszty pobytowe

Wymagania sprzętowe:

– analizator tlenowy
– zestaw dwubutlowy z separatorem
– 2 butle stage czystości tlenowej, min. 10 litrów pojemności
– 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej
– 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej
– worek wypornościowy (min. 27 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
– alternatywne źródło zasilania dla skafandra suchego
– oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
– 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
– maska zapasowa
– kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
– żółta boja awaryjna
– tabliczka z ołówkiem
– urządzenie do cięcią

Scroll to Top