PSAI Advanced Blender Instructor

PSAI Advanced Blender Instructor

Przygotowanie żądanej mieszaniny oddechowej zawierającej hel, wymaga opanowania techniki oraz precyzji w odpowiedniej proporcji gazów składowych. Kurs ten przygotowuje kandydata jako technika w sporządzaniu mieszanek Nitrox, Trimix, Heliox.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:

– prawidłowego sporządzania mieszanek oddechowych
– doboru odpowiedniego sprzętu i jego użytkowania
– procedur bezpieczeństwa przy kontakcie z materiałami łatwopalnymi
– właściwej analizy sporządzonych gazów

Czas trwania kursu:

– min. 4 godziny teorii
– min. 2 mieszanin TMX z tolerancją do ± 1 %

Cena kursu:
1500 PLN + 250 PLN licencja

Scroll to Top