PSAI Instruktor Techników Czystości Tlenowej

PSAI Instruktor Techników Czystości Tlenowej

Kurs PSAI Instruktor Techników Czystości Tlenowej jest przeznaczony dla wykwalifikowanych Instruktorów PSAI, którzy chcą nauczać na kursie Technik Czystości Tlenowej.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ INSTRUKTOREM TECHNIKÓW CZYSTOŚCI TLENOWEJ:

  • rozszerza naszą i centrum nurkowego ofertę zarówno serwisową jak i szkoleniową
  • uwiarygodnia nasze kompetencje w oczach klientów
  • dla osób które nie mają żadnego doświadczenia w tym zakresie, to kompletne, skomasowane czasowo „know how”
  • dla osób już przygotowujących sprzęt do pracy z O2 to potwierdzenie, rozszerzenie oraz dodatkowa alternatywa dla dotychczas stosowanych procedur
  • stwarza możliwości legalnego serwisowania automatów i zaworów fabrycznie przeznaczonych do pracy z O2 (gwint przyłącza M26x2)
  • dla osób wykonujących komercyjnie przystosowanie sprzętu do pracy z O2 (przekwalifikowanie przeznaczenia) to pewna forma ochrony prawnej – potwierdzenie, że proces technologiczny był wykonany zgodnie z procedurami ogólnie przyjętymi za właściwe

WYMAGANIA WSTĘPNE

Musi posiadać minimum kwalifikacje PSAI Instruktora Sport Programów

WYMAGANE MATERIAŁY INSTRUKTORSKIE DO KURSU

Wszyscy kandydaci na instruktorów otrzymają następujące materiały:

Podręcznik PSAI Technik Czystości Tlenowej
Prezentacja PowerPoint PSAI Technik Czystości Tlenowej.
Aktualna kopia Standardów, Polityki i Procedur PSAI dla kursu PSAI Technik Czystości Tlenowej

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Standardowe wyposażenie stanowiska serwisowego sprzętu nurkowego oraz dodatkowo:

1. Zatwierdzone płyny do czyszczenia tlenowego
2. Kompatybilne z tlenem smary
3. Kompatybilne z tlenem o-ring’i
4. Światło wykorzystywane do inspekcji
5. Zapas płynów tlenowych do płukania
6. Kompatybilne z tlenem źródło powietrza (nie zawierające węglowodorów)
7. Odpowiednie naklejki PSAI Oxygen Service oraz etykiety określające zawartość butli
8. Plastikowe torby do przechowywania
9. Lateksowe rękawiczki

PROGRAM

Kurs Instruktora Techników Czystości Tlenowej IQC wymaga co najmniej jednego (1) dnia szkolenia i obejmuje techniki nauczania oraz standardy i procedury szkoleniowe.

Cena kursu:
1500 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + upgrade + manual brutto

Scroll to Top